OPTIMALE BEDRIJFSRESULTATEN DOOR VITALITEITSMANAGEMENT!

Optimale bedrijfsresultaten door vitaliteitsmanagement!

Het managen van de vitaliteit in een organisatie.
Nederland krijgt meer oudere werknemers en steeds minder jonge werknemers. Met als gevolg dat oudere werknemers langer moeten doorwerken. Hun inzetbaarheid dient geoptimaliseerd te worden, zodat werknemers langer actief kunnen blijven deelnemen aan het arbeidsproces. Bedrijven die optimaal willen presteren, zullen veranderingen door moeten voeren op het gebied van Human Resource Management door middel van het managen van de vitaliteit van de werknemers.

Wat is vitaliteitsmanagement?
Vitaliteit management richt zich op het fysiek en mentaal versterken van medewerkers en daarmee het gezonder maken van de organisatie in zijn geheel. Hierbij horen alle interventies en activiteiten die medewerkers fit en vitaal maken en houden. Met als doel het vitaal kunnen blijven deelnemen aan het arbeidsproces. Het is hierbij belangrijk dat er niet enkel alleen naar de oudere werknemers gekeken wordt, maar ook de jongere werknemers dienen begeleidt te worden in hun vitaliteit traject. Dit kan door middel van bewegen, voeding, coaching en overige interventies binnen de organisatie.

Voordelen van vitale werknemers
Vitaliteit is meer dan de afwezigheid van ziekte. Er zijn tal van voordelen te noemen voor een bedrijf, dat zich inzet op het gebied van medewerkers vitaliteit. Denk hierbij aan Hogere arbeidsproductiviteit, loyalere werknemers, minder ziekteverzuim, vergroting van de duurzame inzetbaarheid en gemotiveerder personeel.

Hogere arbeidsproductiviteit
Een vitale werknemer zal ten alle tijden productiever te werk gaan dan een werknemer die zich niet vitaal voelt. Denk bijvoorbeeld aan de energie die verloren gaat aan pijnbestrijding bij fysieke klachten aan het beweegapparaat.  Uit onderzoek is gebleken dat vier op de vijf werknemers ergonomische klachten ervaart. Dit alles gaat ten koste van de arbeidsproductiviteit en belangrijker nog; ten koste van de vitaliteit van de werknemer zelf.  Hoe minder werknemers met fysieke pijnklachten rondlopen in een bedrijf, hoe hoger de arbeidsproductiviteit zal zijn!

Minder ziekteverzuim
Veel organisaties hebben te maken met verzuim van medewerkers door fysieke klachten. Jaarlijks kost dit ruim 800 miljoen euro aan loondoorbetaling van extra verzuimdagen! Hierbij hebben wij het nog niet gehad over de extra taken die hierdoor op de schouders van collega’s terecht komen. Meer werk verdeeld over minder mensen, hierdoor zal het bedrijf minder werk kunnen verzetten, en zal de arbeidsdruk nóg hoger worden per werknemer.

Hoe slechter de gezondheid, hoe meer verzuim, meer arbeidsongeschiktheid, meer werkloosheid en vroege pensionering en minder productiviteit gedurende het arbeidsproces.  Goed nieuws; hier kan preventief al aan gewerkt worden!

Wat kunt u als bedrijf doen om uw personeel vitaler te maken?

– Onderzoek hoe vitaal uw team vandaag de dag is.
Zie dit als een nul-meting. Alvorens er interventies plaats vinden, is het van essentieel belang om te kijken hoe vitaal de medewerkers op dit moment zijn. Laat dit aan specialisten over, zodat dit aspect zorgvuldig en gericht uitgevoerd kan worden.

– Stimuleer uw personeel om veel te bewegen!
Hoe fijn zou het zijn als werknemers uit zichzelf bewegen in elke pauze, elk uur of elke twee uur. Om dit te bewerkstelligen, moet dit eerst gestimuleerd worden.  Informeer uw personeel over het belang van bewegen, dit kan bijvoorbeeld door een maandelijkse mailing eruit te sturen op het gebied van vitaliteit.

– Verzin maandelijks een ‘’uitdaging’’ met betrekking tot vitaliteit.
Denk hierbij aan het behalen van de meeste stappen in een maand, het verzinnen van het leukste uitje, wie kan het langste een stokje balanceren op zijn handpalm (Ido Portal) etc.

– Last but not least; geef zelf het goede voorbeeld!
Verandering begint bij jezelf! Kijk kritisch naar jouw eigen leefstijl; hoeveel beweeg je dagelijks? Krijg je alle benodigde voedingsstoffen binnen op een dag? Heb jij fysieke pijntjes die jouw energie opvreten?

Om duurzaam resultaat te behalen op het gebied van leefstijl, is het belangrijk om niet zwart-wit te denken en doen.  Een dag te weinig bewegen hoeft niet te betekenen dat de rest van de week ook een slechte week hoeft te zijn. Immers; als jij in jouw vinger snijd, snijd jij ook niet je hele hand eraf.  Benader elke situatie vanuit een positieve mindset! Positieve gedachten en gevoelens zorgen voor stimulans van jouw wilskracht!

Wilt u graag aan de gang met het onderwerp vitaliteit binnen uw organisatie? Wij helpen u daar graag bij.

 

PLAN UW KENNISMAKING
,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu